Nu är Tema Fjällbygd i full gång!

I måndags drog vi igång vårt temaarbete om Fjällbygden! Vi började i matsalen där vi fick möta samen Elli-Marja som förtvivlat berättade om all kunskap som har gått förlorad i den stora fjällstormen. Lite senare under dagen fann eleverna en flaskpost skriven av Elli-Marja där hon bad om hjälp att återfinna de familjer som försvann i det otäcka ovädret.

4 B satte genast igång att återskapa familjerna. I dagsläget består därför klassen av sex stycken samefamiljer, nämligen familjen Vinka, familjen Rutsa, familjen Karg, familjen Magga, familjen Utsi och familjen Sjunka. Dessa familjer bor tillsammans i vår alldeles egna by, samevistet Gabna.

Dessa familjer kommer förhoppningsvis strax att motta mer flaskpost från Elli-Marja med nya spännande uppdrag…