Klassföreståndardag!

Idag har vi varit flitiga i 4B! Vi har gått igenom den elevenkät som eleverna gjorde för ett par veckor sedan och diskuterat förändringar och förbättringar både i klassrummet och i skolan i stort. Bland annat har vi pratat om arbetsro på lektionerna, elevernas delaktighet i klassrummet, de vuxnas bemötande samt skolmaten. Det har varit en väldigt givande dag.

Men efter allt tänkande blir man onekligen trött! Resten av dagen tittar vi därför på film och sedan får vi välförtjänt sportlov!

Bra jobbat finfina klassen! Hoppas att alla får ett riktigt härligt lov!