Vår viktiga kamp!

Rädda Geografens testamente!

 

Vi kämpar för att rädda Geografens testamente! Detta har vi gjort hittills:

 

 • Vi har varit med i fem tidningar – Mitt i Huddinge, Södra sidan, Vårt Huddinge, Nyhetstidningen och Metro.
 • Vi har varit med på Lilla aktuellt två gånger.
 • Vi har hittills 62 skolor över hela Sverige med oss i kampen.
 • Vi har bakat kakor och sålt samt pantat burkar. För pengarna har vi tryckt flygblad som vi har delat ut, satt upp och skickat iväg.
 • Vi har ett twitter-konto och ett instagramkonto.
 • Vi har över 1000 vänner på vår facebook-sida.
 • Vi har startat en namninsamling på nätet med hittills nästan 500 namn.
 • Vi finns på Edboskolans hemsida, och på Huddinge kommuns ”insidan”.
 • Blondin-Bella, en av Sveriges största bloggare med över en miljon läsare i veckan, har skrivit om oss på sin blogg.
 • Vi har skrivit brev till alla partiledare och till flera kända bloggare.
 • Vi har haft insändare publicerade i Expressen, Aftonbladet och Södra sidan.

 

Vi har tränat på:

 • Att urskilja budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket           syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriv en faktatext.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker,genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt  förhållningssätt.

Detta jobbar vi med just nu: 

 • Skicka flygblad till skolor ute i Sverige så att vi får fler namn till vår namninsamling. (Vi måste ordna adresser till skolorna).
 • Skicka flygblad till fler bloggare.
 • Ringa KP, Stockholms fria tidning, Aftonbladet, Expressen och DN.
 • Rita affischer att sätta upp.
 • Fixa sponsring. Kanske kan någon göra reklam för oss i tunnelbanan eller i någon tidning? Kanske kan någon hjälpa på annat sätt?
 • Kontakta radio.
 • Kontakta Gomorron Sverige (Nyhetsmorgon)
 • Försöka värva fler vänner till vår facebooksida.
 • Gå runt i klasserna på skolan och berätta om kampen. Kanske kan vi få fler namnunderskrifter?
 • Dela ut flygblad.
 • Maila olika tidningar med information om kampen.
 • Få med oss någon känd youtuber i kampen.

Ps Nu skriver man om oss på URpedagogernas blogg också:

http://bloggar.ur.se/urpedagogerna/det-kom-ett-brev-till-blondinbella/

Ds