Skolverket skriver om oss!

skolverket1000

Nu finns kampen på Skolverkets hemsida också! Spana in länken!

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap/hur-gor-man/sa-gor-andra/nedlagt-tv-program-blev-projekt-i-praktisk-demokrati-1.233731