Tidningsredaktionen 6B

Idag har vi börjat jobba på tidningen om barnsoldater. Ambitionerna är naturligtvis stora. Det förbereds intervjuer, skrivs artiklar om bland annat barnkonventionen, ritas bilder, görs collage, görs undersökningar och spånas ideer. Det här kommer att bli alldeles fruktansvärt bra!

tidning 1tidning 2

tidning3tidning4

tidning6tidning7