Intervjuer med UR

För ungefär en vecka sedan gjorde UR intervjuer med oss! Det är två klipp på rad och jag vill framför allt flagga för den proffsiga intervjun med Elsa, Alva och Alicia!

https://www.youtube.com/watch?v=UxMVV3dgohc&index=1&list=PLSHcVfKvOzQNhB6ybvh2UZDw282a9jeF-

Imorgon ska det säljas kakor för fullt och alla pengar går direkt till Röda korset. Tack vare 6B kommer många barnsoldater att få bättre liv!

Här är vår insamling: http://egeninsamling.redcross.se/vaerldens-katastrofer/8-6297

Vad gör vi i skolan egentligen?

Det här säger läroplanen om vad vi gör i svenska och so just nu:

Samhällskunskap:

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Geografi:

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.fördelning och kretslopp.
 • Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Svenska:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Religion

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.