Trivselregler!

Under kvalitetsdagen innan sportlovet dansade vi inte på borden hela dagen. Vi ägnade oss också åt att diskutera värdegrundsfrågor och trivselregler. Här kommer två filmer där eleverna har levandegjort några av skolans regler.